Historia jogi

historia jogi białystokAby bliżej poznać historię jogi, trzeba swoją uwagę skierować na Indie. Niektórzy powstanie jogi przypisują tamtejszym bóstwom, gdyż w myśl jednego z mitów to Siwa przekazał swojej żonie zasady jogi, a było ich około 840 tysięcy w tym celu, aby zachowała ona swoją młodość. Jednakże jest to tylko wytwór mitologii. Jeśli spojrzymy na jogę pod względem historycznym, to możemy wyróżnić sześć zasadniczych okresów jej powstawania.

Długoletnia tradycja

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że joga posiada ponad pięć tysięcy lat swojej historii. Owych sześć okresów to protojoga, okres przedklasyczny, epicki, klasyczny, poklasyczny oraz joga współczesna. Każdy z tych okresów charakteryzuje się pewną filozofią jak również określonymi wydarzeniami i powstawaniem określonych pozycji. Każdy z tych okresów w historii jogi ma na jej obecny kształt pewien wpływ, aczkolwiek oczywiście najwięcej można powiedzieć na temat jogi współczesnej. Wcześniej joga była filozofią krajów Dalekiego Wschodu, dzisiaj natomiast rozpowszechniona ona została na całym świecie.

Comments are closed